สโมสรฟุตบอล

Alles Door Oefening Den Haag

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 1905 สโมสร Alles Door Oefening (ADO) ก่อตั้งขึ้นในคาเฟ่ ‘Het Hof van Berlijn’ (ปัจจุบันคือ De Paap) ในกรุงเฮก ประเทศเนธอร์แลนด์

Content Update : 28 เมษายน 2023 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)


Alkmaar Zaanstreek

สโมสรฟุตบอล อาเซ็ค อัลก์มาร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1967 ในเมือง Alkmaar ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยจุดกำเนิดเริ่มต้นของสโมสร เกิดจากการรวมกันระหว่าง 2 สโมสรเข้าด้วยกัน

Content Update : 21 มิถุนายน 2022 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)


Amsterdamsche Football Club Ajax

สโมสรฟุตบอล อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม ก่อตั้งใน วันที่ 18 มีนาคม ปี 1900 โดยกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่พูดคุยกัน ในร้าน Café Oost-Indië ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม ในชื่อว่า AFC Ajex

Content Update : 10 สิงหาคม 2022 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)